Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Information om Svenska Dansbandsveckans behandling av personuppgifter

Svenska Dansbandsveckan värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Denna integritetspolicy gäller dig som besöker vårt evenemang, köper en biljett eller på annat sätt nyttjar våra produkter eller tjänster. Vi förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också vad du har för rättigheter.

Vi bryr oss om din integritet

Vi vill på alla sätt vi kan skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som är gäst på Dansbandsveckan. För att göra det behöver vi spara vissa personuppgifter, så att du kan få personliga erbjudanden och ta del av våra digitala tjänster.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton och IP- adresser klassas som personuppgifter.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Svenska Dansbandsveckan/ Malungs IF (org. nr 884400–2124) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

Vi samlar in information från dig när du köper biljett, besöker vår hemsida, instagram eller Facebooksida, eller på annat sätt interagerar med oss. Vi behandlar information om de olika upplevelser som du har köpt via oss. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på vår hemsida eller våra sociala medier.

Du själv lämnar information om dig till oss genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du lämnar även uppgifter om dig själv till oss vid kontakt med oss eller vid reklamation. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Uppgifter om dig som ditt namn, adress, mejl, telefonnummer och födelseår.
Uppgifter om din bokning eller köp såsom produkt, pris och typ.
Uppgifter om betalning och historik.
Uppgifter om eventuella särskilda behov som rullstol eller ledsagare eller andra önskemål.

Varför hanterar vi dessa uppgifter?

För att kunna kontakta dig som tidigare kund för att informera om kommande evenemang.
För att kunna kontakta dig vid eventuella förändringar i din bokning.
För att skicka ut anläggningsrelaterad information.
För att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter t.ex via epost, SMS eller Meta.
För att kunna sammanställa statistik över våra sålda produkter och tjänster.
För att ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Svenska Dansbandsveckan kan behandla dina uppgifter antingen för att det krävs enligt lag eller förordning s k rättslig förpliktelse, eller för att fullgöra ett avtal som du ingått med oss. Vi kan också behandla dina uppgifter med anledning av att vi genom en inarbetad kundrelation med dig har ett berättigat intresse gentemot dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Svenska Dansbandsveckan kommer inte att sälja dina uppgifter till en tredje part. I vissa fall delar vi dina personuppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. I följande fall delar vi informationen till sådana parter: Leverantörer som t ex tillhandahåller oss IT-system, biljettsystem och hanterar bokningar för vår räkning. Även marknadsföringsföretag och sociala medier där dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för vårt kundrelationsarbete. Samarbetspartners där vi vill att du som kund hos oss ska få möjlighet att nyttja erbjudanden och förmåner hos våra partners. I förekommande fall kan vi behöva dela med oss av namn, epost och mobilnummer till dig i egenskap av biljettköpare.

Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t.ex. en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall våra personuppgiftsbiträden är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES kan uppgifter komma att överföras dit. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas så vidtar vi alla åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga enligt tillämplig lag. De personuppgifter vi samlar in vid en bokning och köp av biljett lagras i vår kunddatabas. Personuppgifterna lagras för att underlätta för dig som kund hos oss samt som underlag för marknads- och kundanalyser i syfte att förbättra vårt erbjudande och produktutbud. Om en personuppgift är kopplad till uppgifter som berör bokföring kommer dessa sparas i 7 år enligt bokföringslagen.

De personuppgifter du lämnar vid en prenumeration av vårt nyhetsbrev lagras så länge du är en aktiv läsare. Avregistrerar du dig från nyhetsbreven lagras personuppgifterna i upp till 1 månad. Data som samlas in vid hemsidebesök sparas anonymt tills vidare. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse – om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att få felaktiga uppgifter rättade.

Begära radering – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade.

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på www.datainspektionen.se.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss via brev, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Vi ser dock gärna att du vänder dig till oss i första hand.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information om ditt besök på webbplatsen. Cookie används för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två typer av cookies. Den ena lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare. Den andra typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

Cookies på dansbandsveckan.se

På dansbandsveckan.se används cookies för att ge tillgång till olika typer av information. Främst används cookies för att mäta trafik, till exempel se vilka sidor som har besökts på webbplatsen. På dansbandsveckan.se använder vi anonymiserade IP-adresser i våra analysverktyg för att värna om din integritet.

Fotografering och filmning

Vi filmar och fotograferar för att ge en bild av upplevelsen på Dansbandsveckan. Materialet används i vårt tryckta material (print), på vår webb och i sociala medier. Vi fotograferar även i marknadsföringssyfte. Vid filmning och fotografering av enskilda personer ber vi alltid om samtycke enligt GDPR.

Om du ser att du medverkar i en bild eller film som vi ansvarar för och inte vill att den ska publiceras är du välkommen att kontakta oss (info@dansbandsveckan.se). Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Eftersom tusentals människor rör sig på Dansbandsveckan kan bilder och filmer visa folksamlingar och större grupper. Privatpersoner kan fotografera och publicera bilder utan ditt samtycke. Vad som gäller då kan du läsa här nedan.

Biljetter

Vår biljettshop hanteras av Tickster. Biljettshoppens personuppgiftspolicy kan läsas här.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss via e-post på info@dansbandsveckan.se.

För registerutdrag; kontakta oss genom en skriftlig undertecknad begäran som skickas till:

Svenska Dansbandsveckan
Parkvägen 1
782 34 MALUNG
info@dansbandsveckan.se

Denna informationstext uppdaterades senast den 9 maj 2024 och kan komma att ändras. Förändringar publiceras som en ny version på vår webbplats.

Allmänt kring GDPR för dig som privatperson

Får man lägga ut bilder på andra utan tillåtelse?
Nej, det finns inget absolut krav att man måste ha ett samtycke från de personer som exempelvis finns på ett foto innan det publiceras. Intresseavvägning är en annan rättslig grund som kan bli aktuell när man publicerar personuppgifter på sociala medier.


Får man använda bilder av andra personer i privat bruk?

För att få använda upphovsrättsligt skyddade verk är huvudregeln att man måste ha tillåtelse från upphovsmannen, men det finns inskränkningar i ensamrätten. Dessa innebär bland annat att man utan upphovsmannens medgivande får kopiera för privat bruk eller referera och citera ur offentliggjorda verk.


Vad säger GDPR om foton?
Ett foto eller en film som innehåller en identifierbar person är att betrakta som en personuppgift och avbildade personer har rättigheter som du behöver ta hänsyn till.


Får man ta bilder på folk utan tillåtelse?
Utgångspunkten är att det är tillåtet att filma en person trots att man inte har frågat om tillåtelse. Det är även tillåtet att sedan utnyttja filmen på det sätt som man själv vill. Den här friheten är dock inte helt oinskränkt, utan det finns begränsningar i Brottsbalken (BrB).

Får man ta bilder på personer?
Vissa ställen är olagligt att fotografera på. Det kan vara ett brott som heter kränkande fotografering. Man får fota och filma andra personer utomhus och på så kallade offentliga platser. Offentliga platser är till exempel parker, badstränder eller skolkorridoren. Men man får inte göra det på ett störande sätt.


Får man smygfota någon?
Det kan vara förbjudet att fota eller filma någon som inte vet om det. Det beror på var bilden eller filmen är tagen och vad som syns i bilden. Tänk på vad du fotar eller filmar och respektera den som inte vill vara med på bild. Det är förbjudet att smygfota någon i till exempel ett omklädningsrum eller i någons hem.


Vad händer om man använder en bild utan tillstånd?
Vad händer om jag använder en bild utan tillstånd? Den som använder ett konstverk eller annan bild utan tillstånd kan göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Det innebär bland annat att upphovspersonen kan ha rätt att få betalt i efterhand.


När får man fotografera människor och vad får man göra med de bilderna?
Du får i regel fota vem du vill, så länge du befinner dig på allmän plats. Du får dock inte fotografera i anslutning till skyddsobjekt, i sjukhus, i domstolar eller på privat mark där fotoförbud råder. I termen skyddsobjekt innefattas bland annat Kungliga slottet samt Haga slott.


Får man lägga ut bilder på vem som helst?
Nej, det finns inget absolut krav att man måste ha ett samtycke från de personer som exempelvis finns på ett foto innan det publiceras. Intresseavvägning är en annan rättslig grund som kan bli aktuell när man publicerar personuppgifter på sociala medier.


Har man rätt att lägga ut en bild av någon annan utan att fråga om lov?
När någon lägger upp dina bilder eller filmer, som oftast skyddas av upphovsrätten, utan att ha frågat om lov, begår personen upphovsrättsintrång. Personen bryter mot den ensamrätt som du har som upphovsperson. Det står i upphovsrättslagen.


Vad omfattas inte av GDPR?
GDPR har vissa generella undantag för tryckfrihet och yttrandefriheten med stöd av artikel 85 i förordningen. Framställning och publicering på papper av en personaltidning omfattas av det undantaget utifrån GDPR och samtycke behövs inte.


Vad innebär GDPR för privatpersoner?
Dataskyddsreglerna ger dig rättigheter som du kan utöva gentemot dem som hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter.


Får man fota folk och lägga ut på nätet?
Nej, det finns inget absolut krav att man måste ha ett samtycke från de personer som exempelvis finns på ett foto innan det publiceras. Intresseavvägning är en annan rättslig grund som kan bli aktuell när man publicerar personuppgifter på sociala medier.


Är det lagligt att filma någon på allmän plats?
Huvudregeln är ni får filma vad ni vill, vilket även inkluderar människor. Alltså behöver ni i princip inte be om tillstånd för att filma på allmän plats såsom gator, torg eller parker. Det är även tillåtet att stå utanför och filma in på privat område men att stå inom det privata området och filma kräver tillstånd.


Vad är straffet för kränkande fotografering?
6 a § brottsbalken. För kränkande fotografering döms den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år.

Vi har just nu problem med biljettbutiken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.